کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن جنوب شرق کشور

روز چهارشنبه 3 آذرماه جمعی از کارگران نگهداری راه‌آهن جنوب شرق کشور در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران، بیش از سیصد نفر از کارگران حدود چهار سال تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری در ناحیه ریلی جنوب شرق مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار ، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را دریافت کنند. کارگران پیمانکاری خطوط ابنیه فنی جنوب شرق درباره پیگیری معوقات خود میگویند چندین ماه است پیگیر مطالبات معوقه خود هستند اما نه پیمانکار و نه مدیران شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند.