کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن آذربایجان و یزد

کارگران ابنیه فنی راه آهن آذربایجان و یزد روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه، در اعتراض به شرایط تحمیلی پیمانکاران برای کار دست به تجمع زدند.

آنها خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت راه آهن می‌باشند. این کارگران، تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند و به کار نگهداری از خطوط راه آهن اشتغال دارند. کارگران راه آهن آذربایجان و یزد نسبت به شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. این کارگران خواستار نظارت شرکت راه‌ آهن به عنوان کارفرمای مادر به عملکرد پیمانکاران هستند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah