کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راهداری زنجان

جمعی از کارگران راهداری زنجان روز شنبه ۹ بهمن ماه در اعتراض به تاخیر در دریافت دستمزدهایشان دست به تجمع زدند.

این کارگران که در حال حاضر در منطقه خان چایی در هوای منفی ۲۰ درجه به کار مشغولند بیش از ۴ ماه است  که هیچ حقوقی  دریافت نکرده اند. گفتنی است علاوه بر این چندین ماه است که حق بیمه های آنها نیز پرداخت نشده و کارگران در تمدید دفترچه های خود با مشکل روبرو شده اند.