کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران دائمی کمباین‌سازی تبریز

حدود ۴۰ کارگر شاغل درکارخانه کمباین‌سازی تبریز روز شنبه 28 آبانماه در اعتراض به نوع قراردادهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، طی یک ماه گذشته مدیران کارخانه تلاش کردند به هر طریق ممکن قرارداد کاری کارگران دائمی این واحد تولیدی را به وضعیت قرارداد موقت تبدیل کنند. طبق اظهارات او، تا پایان ماه گذشته حدود ۴۰ کارگر این واحد به دلیل دائمی بودن شرایط کار فاقد قرارداد با کارفرما بودند که از ابتدای آبان ماه جاری با تصمیم مدیریت کارخانه برای تبدیل وضعیت قراردادهای خود به موقت، مواجه شدند. به گفته این کارگر، اصرار کارفرمای کمباین‌سازی برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی درحالی است که طی روزهای گذشته به دلیل مخالف کارگران برای امضای قراردادهای جدید، آن‌ها تهدید به اخراج شده بودند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-