کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

تعدادی از کارگران واحد حراست پروژه ساخت متروی اهواز صبح روز دوشنبه، ۱۴ آذر ماه مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی به پا کردند.

به گفته کارگران معترض : حدود یک ماه است برای وصول مطالبات معوقه مزدی خود مقابل کارگاه اعتراض می‌کنیم اما مسئولان هنوز پاسخی به ما نداده‌اند.

همچنین آنها اعلام کردند، در ادامه پیگیری مطالبات صنفی خود روز گذشته به فرمانداری اهواز مراجعه کردیم و مقابل استانداری حاضر شدیم. آن‌ها از سال ۹۹ تاکنون ۱۸ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه دو سال عیدی طلبکارند.