کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران حفاری شمال

یکشنبه – ۲ تیر – ۱۳۹۸ , 23 – 06 – 2019

روز یکشنبه 2 تیرماه، جمعی از کارگران شرکت حفاری شمال در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.
به گفته این کارگران مسئولین این شرکت به بهانه های مختلف از پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه آنها خودداری می ورزد. شماری از آنها می گویند با وجود کار سخت و جانکاه، از اسفندماه سال گذشته هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. گروهی دیگر نیز، دو ماه دستمزد معوقه دارند. این کارگران می گویند با این شرایط اقتصادی و عدم پرداخت دستمزدها نمی‌دانند چگونه باید امورات زندگی خود و خانواده‌هایشان را بگذرانند.