کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران تولیدی در استان یزد

جمعی از کارگران کارخانه های استان یزد روز شنبه 29 آبان ماه، به طور همزمان در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود تجمع کردند.

کارگران معترض با در دست گرفتن پلاکاردهایی، خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند. آنها نسبت به وضعیت بد کار و معیشت خود اعتراض دارند و در این شرایط اقتصادی نابسامان خواهان پرداخت کلیه معوقات مزدی خود می باشند. به گفته معترضان قراداد‌های موقت مشکلات جدی برای آنها به وجود آورده، از بین رفتن امنیت شغلی، عدم بهره وری لازم و از بین رفتن انگیزه کارگران، از جمله این مشکلات است.