کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران تلمبه خانه گوره-جاسک

گروهی از کارگران تلمبه خانه شماره پنج خط انتقال نفت گوره-جاسک در قلعه قاضی، روز شنبه ۱۶ بهمن ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان، دست به تجمع زدند.

آنها با بیان اینکه حدود ۶ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، عنوان کردند: اکنون برای گرفتن حقوق معوقه خود بین وزارت نفت و پیمانکار اول (پایندان) و پیمانکار دوم (اسپادانا) سرگردانند و هر یک از آنها پرداخت معوقات کارگران را به دیگری ارجاع می دهد؛. این در حالیست که به کار کارگران پایان داده شده و دیگر در پروژه مشغول به کار نیستند.