کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بیکار شده کارخانه خمیر مایه ناغان

گروهی از کارگران بیکار شده کارخانه “خمیرمایه ناغان” واقع در شهرکرد روز شنبه 12 شهریور ماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.

شرکت تولیدی خمیر مایه ناغان که در شهرستان کیار استان چهارمحال بختیاری فعالیت دارد؛ چند ماه پیش با حکم مراجع قضایی به بهانه های مختلف تعطیل شد و کارگران شاغل در آن برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کرده اند. اما تاکنون موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده اند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-