کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بیکار شده فضای سبز نفت آغاجاری

۶۳ نفر از کارگران بیکار شده فضای سبز شرکت نفت آغاجاری واقع در شهرستان امیدیه استان خوزستان که بدنبال بازگشت به کار خود هستند، صبح روز دوشنبه 19 دیماه  مقابل ساختمان وزارت نفت، تجمع کردند.

یکی از کارگران با بیان اینکه برای پیگیری وضعیت بلاتکلیف شغلی‌شان به تهران آمده‌اند، در تشریح وضعیت بلاتکلیف شغلی خود و همکارانش افزود: از سال ۸۶ به صورت مستقیم و بدون قرار داد با شرکت نفت فعالیت داشتند، تا اینکه پایان آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۰) به یکباره با پافشاری شرکت نفت آغاجری به پیمانکار واگذار شدند و کارفرما تصمیم گرفت بجای عقد قرارداد دائمی که سال‌ها در انتظارش بودند، همه کارگران را به قرار داد حجمی و در نهایت روزمزدی تبدیل وضعیت کند. از آن موقع تا هم اکنون امنیت شغلی ندارند. وی همچنین افزود بعداز گذشت یکسال  مجددا در پایان آذر ماه سال جاری با پایان عقد قرار داد پیمانکار با شرکت نفت آغاجری کارگران دوباره کنار گذاشته شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-