کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ

کارگران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ روز سه شنبه 8 مهر ماه با برپایی تجمع در محل کار خود خواستار ایجاد تشکل‌ مستقل کارگری شدند.

یکی از کارگران با اشاره به اینکه حدود 300 کارگررسمی و پیمانکاری در شرکت بهره‌برداری کارون بزرگ مشغول کار هستند گفت، چند سال است نیمی از کارگران طرح آبیاری کارون بزرگ که تحت مسئولیت چند پیمانکار مشغول کارند، بدنبال تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانی به قرارداد مستقیم هستند که علیرغم پیگیری‌های زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است. این کارگر همچنین به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران اشاره کرد و افزود “تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران و وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای کارگران در گرو ایجاد تشکل‌ مستقل کارگری است”.