کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بازنشسته نفت در چند شهر

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، کارگران بازنشسته نفت در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و شاهین شهر برای پیگیری چند مطالبه فوری خود تجمع کردند. کارگران بازنشسته خواسته های خود را  “بهبود وضع مستمری ها و پرداخت معوقات ده درصد سال ۹۹، پیگیری وضعیت همکاران بازنشسته پیش از موعد و همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان هم سطح با شاغلین” عنوان کرده اند. شورای سازماندهی کارگران نفت هم ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: کارگران پیمانی نفت از خواسته های به حق همکاران بازنشسته حمایت و پشتیبانی میکنند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-