کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران بازنشسته شهرداری شوش

روز یکشنبه 20 خردادماه جمعی از کارگران بازنشسته شهرداری شوش طی برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات بازنشستگی خود از مسئولان شدند.

از قرار معلوم:خواسته اصلی 16 کارگر بازنشسته‌ای که از 25 اسفندماه سال 1401 از شهرداری شوش بازنشسته شده‌اند،دریافت مطالبات سنواتی و مزدی است که در پیگیری‌های مکرر از مسئولان استانداری و فرمانداری آن را مطرح کرده‌اند.به گفته یکی از این کارگران؛احکام بازنشستگی آنها با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از 25 اسفند 1401 صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمت‌شان با توجه به میزان سوابق کاری از 160 تا 200 میلیون تومان متغیر است اما تا این لحظه شهرداری با آنان تسویه حساب نکرده است.این کارگر افزود:طی این مدت تجمعاتی برای پیگیری مطالباتشان انجام داده اند اما مدیران شهری اعتنایی به پرداخت معوقاتشان نمی‌کنند و اخیرا نیز یکی از اعضای شورای شهر،طلب کارگران بازنشسته از شهرداری را انکار کرده است.