کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ام.دی.اف هفت‌تپه

روز شنبه ۵ اسفند ماه ، کارگران “ام.دی.اف” هفت‌تپه در اعتراض به عدم پاسخگویی مدیران شرکت به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

مطالبات این کارگران در تجمعات اعتراضی پیشین همچنان از جانب کارفرمایان بی‌پاسخ مانده است. مطالباتی نظیر “تأمین امنیت محیط کار، تأمین وسایل حمل و نقل مناسب و ایمن برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، اجرایی‌شدن طرح طبقه‌بندی، همسان‌سازی دستمزدها، حل مشکلات منازل سازمانی و تبدیل قرارداد کارگران فصلی و مطالباتی از این دست می باشد.