کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری،  روز شنبه 6 شهریور ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان این شرکت  خواستار رسیدگی مقامات به خواسته های خود شدند.

اعتراض کنندگان خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان می‌باشند. همچنین آنان خواستار اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. از دیگر خواسته‌های کارگران و کارکنان معترض، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما می‌باشد. علاوه بر این خواهان اجرای طرح اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، حق ایجاد تشکل مستقل و تحقق دیگر مطالبات خود هستند.