کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ارتاول تایر

گروهی از کارگران کارخانه “ارتاول تایر” تاکستان که به نام “نخ تایر رازی” نیز شهرت دارد، طی روز یکشنبه 23 مرداد ماه طی برگزاری تجمعی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، بر اساس ماده ۵۰ قانون کار، وظیفه پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برعهده‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ وی افزود: اگر کارفرما اقدام به اجرای این طرح نکند، اداره کار می‌تواند طرح را تهیه و اجرا کند ضمن اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح، به همه کارگران است. ولی تاکنون هیچیک از مقامات دولتی در این خصوص اقدامی انجام نداده اند.