کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران اخراجی کنتورسازی قزوین

تجمع کارگران اخراجی کنتورسازی قزوین 4

تجمع کارگران اخراجی کنتورسازی قزوین 4

صبح روز سه شنبه اول مرداد ماه حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه کنتورسازی قزوین، در اعتراض به اخراج خود، مقابل ورودی این کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض شرکت کنتورسازی قزوین در این خصوص گفته است: از صبح روز سه شنبه مدیر داخلی کارخانه که روز دوشنبه هفته جاری منصوب شده است، به بهانه اتمام قرارداد کاری کارگران از ورود حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه به محل کارشان خوداری کرد. وی با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران این کارخانه به بیش از ۲۵ سال می‌رسد، اظهار کرد:  پیش از این کارخانه کنتورسازی که در شهر صنعتی قزوین واقع شده است، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کارگر داشت که طی دو تا سه سال گذشته به دلیل اخراج کارگران به بهانه های مختلف، این تعداد حداکثر به ۲۰۰ کارگر تقلیل یافت. این کارگر با بیان اینکه بخش اصلی مشکلاتشان مربوط به پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای می‌شود، افزود: از سال ۹۵ تاکنون دارای حدود ۲۵ ماه دستمزد می باشند و حق بیمه‌هایشان نیز تاکنون پرداخت نشده است.