کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران اخراجی پارس جنوبی

جمعی از کارگران اخراجی پارس جنوبی روز سه شنبه 11 آذر ماه به دنبال عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص بازگشت به کار، دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره طی روزهای اخیر دهها تن از کارگران پارس جنوبی به بهانه های مختلف از جمله عدم نیاز و اتمام قرارداد کاری از کار بیکار شدند.  علیرغم برپایی چندین تجمع اعتراضی ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی این کارگران پیمانی نبوده و این درحالی است که  آنها دشوارترین و کلیدی‌ترین فعالیت‌های صنایع نفت و گاز را انجام می دادند. لازم به ذکر است که شمار زیادی از کارگران پارس جنوبی  که خارج از شمول قانون کار و تحت پوشش یک مقررات خاص به نام «مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» کار می‌کنند، از پایین‌ترین سطح حقوق شغلی برخوردارند.