کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران اخراجی شرکت عمران مارون

c

از قرار معلوم کارفرمای شرکت عمران مارون که مدتهاست با شرکت آب منطقه ای استان قرارداد داشته و در تونل انحرافی رودخانه “کانی سیب” پیرانشهر انتقال آب به دریاچه ارومیه مشغول فعالیت بود بدون پرداخت مطالبات کارگران، ۱۰۰ الی ۱۱۰ کارگر خود را چند ماه پیش اخراج کرده و تاکنون از پرداخت معوقات کارگران نیز سرباز می زند. گفتنی است این کارگران هرکدام دارای 80 تا 90 میلیون تومان مطالبات مزدی معوقه می باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-