کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران اخراجی شرکت اکشن در پتروشیمی اروند

تجمع کارگران اخراجی شرکت اکشن در پتروشیمی اروند 4

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , 11 – 07 – 2019

تجمع کارگران اخراجی شرکت اکشن در پتروشیمی اروند 4

صبح روز پنجشنبه 20 تیرما ه شماری از کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری “اکشن” در پتروشیمی اروند در اعتراض به عدم پراخت مطالبات خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منشتره، سال گذشته شماری از کارگران شرکت اکشن  در حالی که دارای چندین ماه دستمزد معوقه بود، به بهانه اتمام قرارداد، از کار اخراج شدند. معترضان با برپایی تجمع مقابل این پتروشیمی و در دست داشتن پارچه نوشته هایی خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی و بازگشت به کار خود شدند.