کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق که در محور ریلی زاهدان به کرمان کار می‌کنند،  روز یکشنبه 16 بهمن ماه با خواست دریافت امکانات زیستی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این‌ کارگران  که حدود سیصد نفر می باشند نسبت به شرایط دشوار شغلی خود اعتراض دارند و می‌گویند حداقل‌های رفاهی در این سرمای زمستان برای آنها فراهم نیست. آنها همچنین می افزایند: هر کدام از کارگران به صورت میانگین ۸ تا ده سال با شرکت «تراورس» همکاری شغلی دارند اما در طول سه تا چهار سال گذشته شرکت از دادن بادگیر و لباس گرم زمستانی به کارگران خودداری کرده است. به گفته آن‌ها در حال حاضر کارگران امکان فراهم کردن بادگیر و لباس گرم زمستانی را ندارند و سرمای شن‌زارهای کویری غیرقابل تحمل است.