کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی راه‌آهن تهران

برخی از کارگران در خطوط ابنیه فنی راه آهن تهران روز چهارشنبه 11 مرداد ماه با برپایی تجمعی دز محل کار خود خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و کاهش فشار کار با فراهم شدن امکانات و ابزار کار مناسب شدند.

به گفته نماینده معترضان، کارگران ابنیه فنی نسبت به حقوقی که هر ساله شورای عالی کار مصوب می‌کند اعتراض دارند. وی همچنین افزود: این میزان معاش، زندگی‌ کارگران را  باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، تامین نمی کند. این کارگر در ادامه گفته است: کارگران ابنیه فنی راه آهن، جدا از وضعیت دستمزد که رضایت‌بخش نیست، در زمینه فشار کاری که در نتیجه فراهم نشدن امکانات و ابزار کار مناسب بر کارگران تحمیل می‌شود، اعتراض دارند