کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی تونل شماره ۱۰۲ لرستان

کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن تونل شماره ۱۰۲ ناحیه لرستان روز دوشنبه هشتم خرداد ماه، با برپایی تجمعی خواستار رعایت  اصول ایمنی کار بیشتر در محل کار خود شدند.

به گفته کارگران معترض، مدیران این خط ریلی برای نگهداری از خطوط، با استفاده از کارگران بی‌تجربه به جای کوپلاژ گذاری و تعمیر اساسی اقدام به تعویض تراورس آنهم به روش سنتی می‌کنند و این موضوع باعث بروز حادثه می‌شود. به گفته یکی از کارگران، نرخ مصدومیت کارگران واحد نگهداری از خطوط تونل شماره ۱۰۲  ناحیه لرستان افزایش یافته حال آنکه می‌توان با رعایت ایمنی از این حوادث جلوگیری کرد. این کارگر از آسیب‌دیدگی مکرر کارگران کم تجربه‌ای که در این تونل به نگهداری از خطوط مشغول کار هستند، خبر داد و گفت: کمتر از یک هفته دو قطار باری در این تونل حدودا هزار متری دچار سانحه شده‌اند که در نتیجه رعایت نشدن نکات ایمنی به وقوع پیوسته است.