کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی تراورس تهران

برخی کارگران شرکت ابنیه فنی تراورس تهران روز پنجشنبه 23 تیر ماه با برپایی تجمعی نسبت به تعلل شرکت راه آهن برای اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند: براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، همه کارگران از جمله کارگران راه آهن باید تا قبل از پایان سال، تبدیل وضعیت شده و رسمی شوند. علاوه بر این کارگران معتقدند که اجرای این طرح می تواند دست پیمانکاران را برای همیشه کوتاه کند. حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق

-

تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

-

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

-

تعلیق و اخراج 16 دانشجوی دانشگاه زابل

-