کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران آتش نشانی مشهد

روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت، شماری از کارگران آتش نشانی مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران خواستار افزایش سقف اضافه‌ کاری و تعطیل کاری‌ ها برای افزایش میزان حقوق خود از شهرداری شدند. به گفته یکی از این آتش نشانان، “مدیریت آتش نشانی اضافه کاری‌ ها، شب کاری‌ ها و تعطیل کاری‌ های آتش نشانان را به درستی محاسبه نمی‌ کند. او با اشاره به اینکه “مخارج زندگی در سال جاری به نسبت سال قبل بسیار تغییر کرده و هزینه‌ ها به شدت بالا رفته است”، افزود: “تعدادی از آتش نشانان که مستاجرند توان پرداخت هزینه‌ اجاره خانه و حتی مخارج خوراک و پوشاک خانواده‌ هایشان را ندارند.