کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران آتش‌نشانی زاهدان

کارگران آتش‌نشانی زاهدان، روز سه شنبه ۲ آذرماه، با برپایی تجمعی نسبت به عدم پرداخت، معوقات مزدی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ خود اعتراض کردند.

کارگران می گویند معوقات حقوقی که از سال های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ هنوز دریافت نکرده‌اند، در آن زمان شاید دردی از آنها دوا می کرد اما در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد. به گفته ی یکی از کارگران، نیروهای آتش نشانی با توجه به جمعیت زاهدان بسیار کم هستند و فشار و حجم کارشان زیاد است و هر آتش نشان به جای ۴ نفر کار می کند و به اندازه یک نفر حقوق می گیرد. همچنین کارگران آتش نشانی زاهدان، از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به دلیل بی توجهی کارفرمایان به حقوق آنها، محرومند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah