کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران آتش‌نشانی زاهدان

کارگران آتش‌نشانی زاهدان، روز سه شنبه ۲ آذرماه، با برپایی تجمعی نسبت به عدم پرداخت، معوقات مزدی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ خود اعتراض کردند.

کارگران می گویند معوقات حقوقی که از سال های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ هنوز دریافت نکرده‌اند، در آن زمان شاید دردی از آنها دوا می کرد اما در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد. به گفته ی یکی از کارگران، نیروهای آتش نشانی با توجه به جمعیت زاهدان بسیار کم هستند و فشار و حجم کارشان زیاد است و هر آتش نشان به جای ۴ نفر کار می کند و به اندازه یک نفر حقوق می گیرد. همچنین کارگران آتش نشانی زاهدان، از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به دلیل بی توجهی کارفرمایان به حقوق آنها، محرومند.