کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان کلینیک تهران و کادر درمان در ایلام

روز شنبه 20 اسفند ماه جمعی از کارکنان کلینیک تهران و کادر درمان در ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

معترضان نسبت به وضعیت نامشخص شغلی خود و برآورده نشدن خواسته‌ها و مطالباتشان اعتراض دارند.از اصلی‌ترین خواسته کادر سلامت کشور برقراری فوق العاده خاص کادر بهداشت و درمان با ضریب ۳ بند ۱۶ ماده ۵۴ قانون اداری و استخدامی کشور می‌باشد. طی دو سال ورود کرونا، نیروهای طرحی وزارت بهداشت و درمان، در طول این دوران سخت مشغول خدمت به بیماران بوده‌اند. آنها خواهان استخدام همه کادر سلامت بدون تبعیض و آزمون هستند. خواسته‌ای که وزارت بهداشت و درمان از آن سر باز می‌زند. گفتنی است  وزارت بهداشت در یک اقدام بی‌سابقه شرط استخدام این نیروها را شرکت در آزمون استخدامی قرار داده است.