کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان پتروشیمی فارابی در خوزستان

شماری از کارکنان پتروشیمی فارابی واقع در استان خوزستان روز دوشنبه 15 آذرماه در اعتراض به عدم اجرای مناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل مقابل ساختمان حراست این شرکت تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارکنان که نسبت به کم شدن حقوق خود نیز معترض هستند، می‌گویند: روز یکشنبه مدیران پتروشیمی خراسان وابسته به تاپیکو نیز به صورت دسته جمعی استعفا داده‌اند. آنها همچنین می گویند اضافه کاری و تعطیل کاری کارکنان نیز کم شده و نسبت به دیگر پتروشیمی‌ها حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-