کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز

کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز روز شنبه 21 خرداد ماه با تجمع در برابر ساختمان این مرکز خواستار افزایش حقوق، متناسب با وضعیت تورم و گرانی‌ها شدند.
آنها نسبت به وضعیت سخت معیشتی به ‌ویژه با افزایش چند برابری قیمت کالاها، طی سال جاری اعتراض دارند. معترضان می‌گویند با وجود سالها تدریس و خدمت در این اداره، با حقوق‌های ناچیز چند سال گذشته که به سختی به یک‌سوم خط فقر می‌رسد، از پس گذران زندگی و تامین معیشت خود و فرزندانشان برنمی‌آیند. به گفته کارکنان و مربیان، دولت رئیسی با تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق زندگی آنها را به بازی گرفته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-