کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران

روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه، شماری از کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  در محوطه این وزارتخانه واقع در تهران تجمع کردند.

تجمع این کارکنان به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی و با خواست افزایش حقوق صورت گرفته است. همچنین تجمع کنندگان نسبت به قطع شدن بخشی از مزایای حقوقی خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah