کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران

روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان محل کار خود واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان نسبت به قطع شدن بخشی از مزایای حقوقی خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. بنابر گزارش ها، به تازگی بخشی از مزایای حقوقی و مزدی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطع شده است و دلیل این اتفاق با رویکرد جدید مدیران این وزارتخانه و شخص وزیر کار ارتباط مستقیم دارد؛ از قرار معلوم این تعدیل حقوقی شامل شمار زیادی از کارکنان وزارت کار شده است که تعدادشان دست کم بالغ بر هزار نفر است و از درآمد هر نفر به نسبت موقعیت سازمانی مبلغی بیش از یک میلیون تومان به بالا کاسته شده است.