کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان مخابرات زنجان

کارکنان مخابرات زنجان روز چهارشنبه 11 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت این شرکت  تجمع کردند.

کارکنان مخابرات زنجان خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی خود و پاسخگویی مقامات این شرکت شدند. آنها می‌گویند، با عدم پرداخت معوقات حقوقی و تاخیر مستمر در آن وضعیت معیشتی آنها وخیم شده است. بسیاری از کارکنان مخابرات زنجان بایستی در ابتدای ماه قسط وام‌هایی را که دارند را پرداخت کنند اما با پرداخت نشدن حقوق، آنها هیچ منبعی برای پرداخت قسط های خود ندارند.