کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان مخابرات روستایی

روز سه شنبه ۷ دی ماه، تعدادی از کارکنان مخابرات روستایی شهرهای مختلف با رفتن به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس رژیم خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کنندگان که به نمایندگی از سایر همکاران خود در شهرهای بوشهر، فارس و گیلان در مقابل مجلس تجمع کرده بودند خواستار رفع تبعیض در پرداختی میان کارکنان مخابراتی شهری و روستایی شدند.  گفتنی است این کارکنان که در دورافتاده‌ترین روستاها کار نگهداری دکل‌های مخابراتی و خدمت‌رسانی به مشترکان را انجام می‌دهند، ماهانه فقط پنج میلیون تومان دریافت می کنند.