کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان صنایع شیشه آذر  تبریز

کارکنان شرکت صنایع شیشه آذر تبریز روز پنجشنبه 12 خرداد ماه با توقف فعالیت‌های شغلی خود، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

پرسنل معترض، نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزد و معوقات چندین ماهه خود اعتراض دارند. این کارکنان در حالی که به دلیل خلف وعده مسئولان و عدم پرداخت حقوق معوقه دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای شده‌اند، خواهان رسیدگی به معضلات شغلی و معیشتی خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah