کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد

گروهی از کارمندان شهرداری‌ های استان کهگیلویه و بویراحمد روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی، خواهان تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند. یکی از معترضان در این باره می گوید، در سال ‌های گذشته نوع قرارداد منعقد شده به ‌صورت قرارداد مُعین بود که با ابلاغ دستورالعملی قرارداد کاری آنها به موقت تبدیل شده است. معترضان معتقدند تغییر قرارداد موقت به قرارداد مُعین باعث می‌شود آنها از مزایای حقوقی زیادی محروم شوند، به طوریکه بیش از یک میلیون و نیم از حقوق آنها کم می‌شود.