کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت کنترل ترافیک تهران

جمعی از کارکنان شرکت کنترل ترافیک در تهران روز سه شنبه 22 فروردین ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

این کارکنان با نگارش نامه ای به شهردار تهران، خواستار تحقق مطالبات خود از جمله امکان انتقال یا ماموریت پرسنل مرتبط به موسسه رایانه شهر در اسرع وقت و انتقال بهره برداری از طبقه هفتم و هشتم ساختمان پارکینگ لاله به موسسه رایانه شهر شدن