کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت ملی سرب و روی در زنجان و یزد

شماری از کارکنان شرکت ملی سرب و روی، شهرهای زنجان و یزد روز دوشنبه 1 اسفند ماه در اعتراض به معوقات مزدی و عدم رسیدگی به مطالباتشان به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

در زنجان، تجمع کنندگان که در بین آنها شماری از خانواده‌ها، همسران و فرزندان کارکنان و کارگران شرکت سرب و روی حضور داشتند، خواستاری فک پلمب و بازگشایی این شرکت شدند. معترضین که تعداد آنها به نزدیک 300 نفر بود با حمل پارچه نوشته ایی خواستار توضیح مسئولان در زمینه پلمب این شرکت شدند. در یزد نیز کارگران با برپایی تجمعی نسبت به کم بودن حقوق و مزایا در قبال سختی کار و بالا بودن زمان کاری اعتراض کردند.