کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت فولاد پارس هفت تپه

روز شنبه 18 شهریورماه،شماری از کارکنان شرکت فولاد پارس هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و ناچیز بودن میزان پاداش تولید تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرسنل و کارکنان شرکت فولاد همچنین نسبت به تاخیر در پرداخت بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی که باعث اختلال در استفاده از بیمه در مراکز درمانی و بهداشتی می‌شود،معترض هستند.این معترضان خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات و پرداخت معوقات دستمزد و پاداش شده‌اند.