کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع کارکنان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده

تجمع کارکنان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده2

تجمع کارکنان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده2

 

روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه، جمعی از کارکنان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده در مقابل مجتمع قضاییه ” مفتح” در تهران تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین، شرکت تعاونی پروژه های  هواپیمایی شیده 10 سال پیش 4000  واحد را به کارکنان این شرکت پیش فروش کرده است، اما بعد از گذشت ده سال هیچگونه ساخت و سازی انجام نداده است. گفتنی است که تاکنون هیج مسئولی پاسخگوی غارت اموال آنها نشده است.