کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت برق استان گلستان

روز شنبه ۶ آذر ماه، شماری از کارکنان شرکت برق استان گلستان، در مقابل ساختمان این شرکت، دست به تجمع زدند.

کارکنان معترض ” عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی” را از دلایل برگزاری تجمع شان عنوان کردند. بنا به گزارش، در شرکت توزیع نیروی برق گلستان، کارکنانی وجود دارند که علیرغم سابقه خدمت درازمدت ، کماکان به صورت شرکتی مشغول به کارند و هیچگونه  تبدیل وضعیتی در خصوص موقعیت شغلی آنها صورت نگرفته است.