کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت آذرپارک تبریز

روز شنبه ۴ تیرماه، شماری از کارکنان شرکت آذرپارک تبریز اعم از پارکبان و بازرس، در مقابل ساختمان این شرکت، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، شهروندان معترض “تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق و عدم اعمال افزایش دستمزد” را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت کليه معوقات خود طی چند روز آینده شدند. معترضان می‌گویند در صورت تداوم در تاخیر در پرداخت دستمزدها دست به اعتصاب خواهند زد.