کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان رسمی پتروشیمی فجر

تعدادی از کارکنان رسمی پتروشیمی فجر، روز شنبه ۶ آذر ماه، در مقابل درب ورودی این شرکت، تجمع کردند.

کارکنان حاضر در این تجمع، نسبت به ساعات و شیفت‌های کاری خود معترض بودند. این کارکنان می‌گویند که سیستم نوبت کاری آن‌ها به صورت یک طرفه از جانب شرکت، از 8 ساعت به 12 ساعت تغییر کرده است. آنها می‌گویند با تغییر مدت زمان شیفت ها، کارگر جانشین وجود نخواهد داشت؛ چراکه تعداد نیروی کار شرکت کم است و طبیعی است که در این شرایط، تردد بیشتر و نیروی کار دچار فرسایش و خستگی شود. معترضان می‌گویند که تغییر ساعت کار خود را به اطلاع رئیس منطقه ویژه و بازرس آن رسانده‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.