کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان راه و شهرسازی قزوین مقابل استانداری

تجمع کارکنان راه و شهرسازی قزوین مقابل استانداری1

تجمع کارکنان راه و شهرسازی قزوین مقابل استانداری1

 

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 28 تیرماه، جمعی از کارکنان عوارضی‌های استان قزوین در اعتراض به لغو شرایط کاری آن‌ها با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض، در مقابل استانداری تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین،  ۱۳۵ نفر از کارکنان عوارضی های اداره کل راه و شهرسازی استان از اسفندماه سال گذشته با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض بیکار شده اند. این در حالی است که مسئولین وعده کار مشخصی برای این کارکنان داده بودند که به وعده خود عمل نکردند و اکثر آنها با بیش از 15سال سابقه کار هنوز بیکار هستند.