کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان درمانی و پرستاران لرستان و قم

 

پرستاران شاغل در مراکز درمانی استان لرستان و قم روز شنبه 11 آذرماه با برپایی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند.

پرستاران و کادر درمان نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شده‌اند. گفتنی است آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند.همچنین ساعت کار پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند،بدون آنکه پولی به میزان دستمزدهای آنان افزوده شود و برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.