کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

روز چهارشنبه 13 دی ماه،شماری از پرستاران و کارکنان بخش درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل این دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

کارکنان و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شده‌اند.گفتنی است آنها همچنین نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند.همچنین ساعت کار پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند،بدون آنکه پولی به میزان دستمزدهای آنان افزوده شود و برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.