کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، روز شنبه ۱۵ آبان ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات مزدی‌شان، با پهن کردن سفره خالی در محل کار خود، دست به تجمع زدند.

به گفته کارکنان معترض: مدت هاست که حقوق ماهانه انها کامل داده نمی‌شود و مدیریت دانشگاه، علت این موضوع را کمبود و کاهش منابع مالی عنوان کرده است. این کارکنان همچنین خواهان برطرف شدن مشکل عدم همسان‌سازی حقوق، مطالبات عقب افتاده و برخی مسائل مالی دیگر نظیر عدم پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز کارکنان هستند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah