کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر روز یکشنبه 16 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود در مقابل ساختمان مرکزی این واحد تجمع کردند.

یکی از معترضان به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، از آبان ماه تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر همچنین نسبت به عدم دریافت افزایش‌های مزدی سالیانه خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.