کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان برق کشور

روز دوشنبه سوم بهمن ماه جمعی از کارکنان نوبت کار و شیفت کار توزیع و بهره‌بردار برق کشور که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، با حضور مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار تغییر عنوان شغلی خود به کارگری شدند.

یکی از کارکنان حاضر در این تجمع گفته است: اعتراض کارکنان نوبت کار و شیفت‌کار توزیع برق کشور که از نقاط مختلف به تهران آمده و مقابل ساختمان وزارت نیرو حاضر شدند، به عنوان شغلی خود است.طبق اظهارات یکی این کارمند؛ عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، سختی کار، جمعه‌کاری، حق جذب و… برای کارگرانی که با عنوان شغلی کارمند در پست‌های انتقال نیرو مشغول کارند، مشکلات زیادی به وجود آورده است. او درباره اختلاف دریافتی حقوق خود با همکاران کارگری‌اش گفت: مقایسه فیش‌های حقوقی نشان دهنده افزایش این فاصله زیاد است به گونه‌ای که بین دو نفر که با دو عنوان کارگر و کارمند در یک محیط کار شاغلند، فاصله دریافتی وجود دارد.