کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان برق منطقه ای خوزستان

کارکنان برق منطقه ای خوزستان روز چهارشنبه 5 مرداد ماه با برپایی تجمعی در برابر دفتر مرکزی برق منطقه ایی خوزستان، خواهان افزایش حقوق و برقراری دوباره مزایای خود شدند.

اعتراض این کارکنان به تبعیض، کاهش مزایا و امور رفاهی می‌باشد. آنها خواستار رفع تبعیض‌ها و مشکلات دستمزدی خود می باشند. کارکنان این شرکت از سال گذشته بارها مشکلات مزدی خود را با مسئولین مربوطه در میان گذاشته‌اند. اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی از طرف مسئولان به آنها داده نشده است. گفتنی است، پیش از این روز سه‌شنبه ۳ خردادماه،  تعدادی از کارمندان شرکت برق منطقه ای یزد نیز به طور جمعی استعفاء دادند. علت استعفای این کارمندان، پایین بودن حقوق و مزایا می‌باشد که متناسب با سطح تورم و گرانی‌های موجود نیست.