کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان ادارات راه و شهرسازی در چند استان

روز سه شنبه 1 اسفندماه،شماری از کارکنان ادارات راه و شهرسازی در شهرهای مختلف در اعتراض به مشکلات معیشتی و رفاهی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان ادارات راه و شهرسازی در برخی شهرهای استان‌های اصفهان، کردستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در اعتراض به تبعیض، حقوق ناچیز و مشکلات معیشتی و رفاهی تجمع و راهپیمایی کردند.گفتنی است که در روزهای اخیر نیز کارکنان اداره راه و شهرسازی کرمان، قم، چهارمحال و بختیاری، نیشابور، فارس، کرمانشاه و خراسان شمالی با مطالباتی مشابه،تجمع اعتراضی برگزار کردند.این کارکنان معترض معتقدند که فقط با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به مطالباتشان دسترسی پیدا میکنند.